Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 na wyznaczone godziny. Rejestracji można dokonać w każdej formie: osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie (od godz. 7.00). Telefony do rejestracji; (023) 672-32-50.

Telefon   23 672 32 50

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest: Przychodnia Lekarska Vita-Med przy ul. Sienkiewicza 71 B w Ciechanowie;

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz na wyznaczony przez na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń na nr tel.: (23) 672 32 50. Możesz również skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Skowrońskim w gabinecie nr 10;

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych, złożeniem deklaracji, zapisem do lekarza;

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Umożliwienie pacjentom korzystania z profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia zgodnie z: ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta z 6 listopada 2008 r. oraz ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.);

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
Chcąc realizować wobec pacjentów powyższy cel potrzebujemy takich danych jak: nazwisko i imię, imiona, datę urodzenia, oznaczeni płci, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany;

Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw pacjentów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?
• Organy władzy publicznej
• Laboratoria

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Zasady przechowywania dokumentacji medycznej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U.01.88.966) Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo:
- „do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych” (Art. 23)
„W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną” (Art. 24)